Děkujeme za Vaši účast na tomto průzkumu, který realizujeme společně s Hospodářskou komorou České republiky, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Výstup z průzkumu bude využit pro jednání ve Vládním výboru pro strategické investice.
Tento vládní výbor se zaměří na klíčové oblasti rozvoje České republiky, jimiž jsou energetika, dopravní a technická infrastruktura, včetně digitálních technologií, bydlení, rozvoj výzkumu, vývoje a inovací a dále vzdělávání a trh práce.
Jeho úkolem bude urychlit realizaci některých strategických projektů, které budou důležité pro naši ekonomiku v nejbližších letech.
Vaše odpovědi budou zpracovány zcela anonymně.