Q0. Jak velké skladovací prostory v současné době využívá Vaše společnost?
  • Do 1000 m2
  • 1 001 m2–25 000 m2
  • 5 001 m2–10 000 m2
  • 10 001 m2–20 000 m2
  • 20 001 m2 a více